VILLA HAHKIALAN & PEHTOORILAN VARAUSEHDOT


Ehdot tulevat molempia osapuolia sitoviksi, kun varaaja on vahvistanut varauksen maksamalla vähintään ennakkomaksun.

OSAPUOLET

Hahkialan Kartano = vuokraaja

Varaaja = asiakas

Kohde = Villa Hahkiala tai Pehtoorila, varauksen mukaan 

VARAAMINEN

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

Varauspyynnössä tulee ilmoittaa varauksen vastuuhenkilön nimi, osoitetiedot, puhelinnumero sekä majoittujien nimet ja syntymäajat. Jos varaus tehdään yrityksen nimissä, tarvitaan yllä mainittujen lisäksi yrityksen koko nimi, laskutusosoite ja Y-tunnus.

MAKSAMINEN JA VARAUKSEN VAHVISTUMINEN

Varaajalle lähetään lasku ensisijaisesti sähköpostitse.

Alle 7 yön vuokraus

Alle 7 yön tehdystä varauksesta, lähetetään vain yksi lasku, joka sisältää koko varausmaksun + laskutusmaksun 8 € ja koko lasku erääntyy välittömästi.

Viikkovuokraus (pe klo 16.00- pe klo 12.00)

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun, 20 % viikkovuokrasta + laskutusmaksun 8 € laskussa mainittuun eräpäivään mennessä.

Loppusuorituksen eräpäivä on viimeistään 6 (kuusi) viikkoa ennen loman alkua. Mikäli varauksen tekemisestä on alle 6 (kuusi) viikkoa varauksen alkamiseen, lähetetään vain yksi lasku, joka sisältää koko varausmaksun ja koko lasku erääntyy välittömästi.

Ellei varaaja maksa suorituksia eräpäivään mennessä, ei varaus vahvistu ja Hahkialan Kartano (myöhemmin tekstissä nimellä vuokraaja) voi yksipuolisesti perua varauksen ja palauttaa kohteen myyntiin. Varausmaksun maksamatta jättäminen ei ole varaajan puolelta peruutus vaan varausmaksu peritään varauksen tekijältä, ellei hän ole perunut varausta. 

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Varauksen peruutus

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti joko sähköpostilla tai kirjeitse. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut vuokraajalle.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään 20% kaupan loppusummasta. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 42 vrk ennen loman alkua, veloitetaan koko viipymän hinta.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, varaajalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua, jos varaaja itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana ei varaajan suorittamaa maksua korvata.

Varauksen tai palveluiden muuttaminen

Mikäli varaaja muuttaa varauksen ajankohtaa, sitä katsotaan aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Maksettua ennakkomaksua ei voida siirtää ajankohdasta toiseen.

Mikäli muiden palveluiden varausta (esim. liinavaatemäärää tai muita palveluita) muutetaan varaajan pyynnöstä useammin kuin kerran, peritään toisesta ja sen jälkeisistä muutoksista, kustakin 50 € muutosmaksu.

OMISTAJAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Vuokraajalla on oikeus peruuttaa tai keskeyttää varaus maksamattomuuden tai väärinkäytöksen vuoksi.

Vuokraaja voi asiasta ilmoittamatta perua eräpäivänä maksamattoman varauksen. Vuokraajalla on myöhemmin näissä ehdoissa yksilöityihin väärinkäytöksiin perustuen oikeus keskeyttää jo alkanut varaus.

Vuokraajalla on oikeus peruuttaa tai keskeyttää varaus Force majeure -tapauksessa.

Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), esimerkiksi putkien jäätyminen tai muu Villa Hahkialan käytön estävä äkillinen ongelma, vuokraaja voi peruuttaa tai keskeyttää maksetunkin varauksen.

Vuokraaja ilmoittaa mahdollisimman pian asiakkaalle peruutuksesta/keskeytyksestä. Varaajalla on oikeus saada vuokraajalle maksamansa majoitushinta tai keskeytyksen vuoksi käyttämättä jäävä osuus majoitushinnasta takaisin. Vuokraajan vastuu rajoittuu vain Villa Hahkialasta maksetun summan palauttamiseen, eikä velvoitetta korvaavan huvilan tarjoamiselle ole. Korvausvelvollisuutta ei ole matka tms. välillisistä kuluista tai korvaavan majoituksen hinnasta.

AVAIMET JA OLESKELU VUOKRAKOHTEESSA

Huvilan avaimet luovutetaan varaajalle hänen etukäteen ilmoittamanaan saapumisajankohtana klo 16.00 jälkeen. 

Kadonneesta avaimesta peritään lukon vaihtamisesta ja uusien avaimien hankinnasta aiheutuneet todelliset kustannukset + 90 € järjestelymaksu. Mikäli varauksen aikana varaaja lukitsee itsensä ulos, veloitetaan ovien avaamisesta päivystysmaksu arkisin kello 7-15.30 välillä 85 € / kerta ja muina aikoina 145 € / kerta.

Huvila on varaajan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Viikonloppuvarauksissa kohde on käytettävissä perjantai-iltapäivästä klo 16.00 sunnuntai-päivään klo 12.00 saakka tai sopimuksen mukaan.

Huvilan viikko- ja viikonloppuvuokraan kuuluu huvilan, sisäsaunan ja veneen vapaa käyttöoikeus.

Huvilan vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet, polttoaine (polttopuut ja sähkö) lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokrahintaan. Lakanat, tyynyliinat ja pussilakanat ovat pakolliset. Ne voi tuoda mukana tai vuokrata etukäteen. 

Vuokra ei sisällä henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita eikä wc-/talouspaperia.

HENKILÖMÄÄRÄ JA VIERAAT, NIIHIN LIITTYVÄT VÄÄRINKÄYTÖKSET, HÄIRIÖT

Kohdetta ja sen aluetta saa käyttää varauksen perusteena oleva henkilömäärä, kuitenkin siten, että kohteessa saa tilapäisesti olla vierailulla klo 6.00-22.00 välisenä aikana myös muita henkilöitä.

Leiriytyminen

Kohteen tontilla leiriytyminen on kaikissa muodoissaan kiellettyä.

Vuokraaja voi harkintansa mukaan erillistä veloitusta vastaan myöntää luvan ennakkoon kysyttäessä teltan pystytykseen, matkailuajoneuvon pysäköintiin ja mahdollisen virransyötön ajoneuvoon.

Leiriytymiskiellon rikkominen johtaa varauksen välittömään keskeytykseen. Luvatta pysäköidystä matkailuajoneuvosta, siihen otetusta virrasta tai pystytetystä teltasta peritään sakkomaksua 90 € / rikkomus.

Varaajan vastuu järjestyshäiriötilanteissa

Varaaja on täydessä vastuussa niin kohteen kunnosta kuin naapurisovustakin.

Huomioitavaa on, että yleinen hiljaisuus on klo 22-06. Uhka omaisuudelle ja järjestyshäiriöt on raportoitava viipymättä.

Mikäli kohteessa aiheutuu järjestyshäiriötä tai hiljaisuutta ei noudateta, on vuokraajan oikeus keskeyttää vuokraus välittömästi ja tyhjentää kohde majoittujista ja heidän tavaroistaan

Ylimääräiset majoittujat

Mikäli havaitaan ylimääräisiä majoittujia, on vuokraajalla oikeus keskeyttää vuokraus välittömästi ja tyhjentää Villa Hahkiala majoittujista ja heidän tavaroistaan.

Mikäli vuokraaja joutuu puuttumaan varauksen aikana esiintyviin väärinkäytöksiin tai järjestyshäiriöihin, veloitetaan käynneistä aiheutuneet työtunnit toteuman mukaan huomioiden yö- ja pyhäkorotukset + sakkomaksu 90 € /rikkomus.

SIIVOUS JA LIINAVAATTEET

Liinavaatteet ovat pakolliset (lakanat, puussilakanat ja tyynyliinat). Varaaja tuo mukanaan liinavaatteet ja pyyhkeet tai vuokraa ne ennakkoon vuokraajalta. Siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii varaaja itse tai ostaa loppusiivouksen ennakkoon vuokraajalta.

Loppusiivous

Varaaja huolehtii mm. seuraavista asioista: keittiön siivous, roskien ja pullojen/tölkkien vienti pois, astioiden pesu ja tiskikoneen tyhjennys, lattioiden imurointi ja kosteapyyhintä, mattojen ja vuodevaatteiden tuuletus, tahrojen ja eritteiden poisto, tavaroiden paikoilleen laitto, wc-, kodinhoitohuone- ja suihku-/saunatilojen siivous, grillin puhdistus sekä terassi ja piha-alueiden siistiminen. Tarkka siivouslista löytyy kohdekansioista.

Ennakkoon ostettu loppusiivous

Varaaja voi tilata ennakkoon varausta tehdessään loppusiivouksen. Hinta on alkaen 165 €  Villa Hahkiala ja alkaen 110 € Pehtoori 1 tai Pehtoori 2. 

Vaikka loppusiivous olisikin ostettu, tulee varaajan kuitenkin huolehtia seuraavat asiat ennen poistumistaan: astiat on pesty ja laitettu kaappeihin, ruokatarvikkeet, roskat sekä tyhjät pullot/tölkit on viety pois, huonekalut ja muut varusteet on laitettu alkuperäisille paikoilleen, mahdolliset eritteet on poistettu, valot sammutettu ja niin ikkunat kuin ovet on suljettu.

Mahdolliset lisäveloitukset

Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu huolellisesti ja joudumme tilaamaan lisäsiivouksen ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on vuokraajalla oikeus periä jälkilaskulla 75 € / tunti siivoukseen käytetystä ajasta. Tässä tapauksessa epäkohdat kuvataan ja siivooja kirjaa käytetyn työajan, johon jälkilasku perustuu. 

Mikäli siivous on jätetty kokonaan tekemättä, veloitetaan siivouksesta jälkilaskulla 200 €.

Oksennuksen ja muiden eritteiden siivouksesta veloitetaan siivousmaksun lisäksi 150 € / erite sekä mahdolliset tekstiilien, vuodevaatteiden ja mattojen pesulakulut täyteen määrään.

Liinavaatteet

Majoittujien edellytetään käyttävän liinavaatteita (lakana, pussilakana ja tyynyliina). Liinavaatteet on tarvittaessa tilattavissa erillisestä korvauksesta vuokraajalta. Hinta 16 €/setti sisältää myös pyyhkeen.

Pesulakulut

Jos petivaatteiden (peitot, tyynyt, petauspatjansuojat, petauspatjat), muiden tekstiilien (koristetyynyt, viltit, taljat ja helmalakanat) tai mattojen havaitaan olevan likaisia, lähetetään varaajalle jälkilasku pesusta todellisten kulujen mukaan sekä järjestelymaksu 50 €.

TURVAPORTIT

Kohteesta löytyy yhteensä kaksi turvaporttia sisäportaikkoa varten. Mikäli portit tarvitaan, tulee pyyntö esittää vuokraajalle varauksen vahvistuksen yhteydessä. 

VAHINKOJEN KORVAUKSET

Varaaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan ja korvaamaan vuokrakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen vuokraajalle. Ilmoittamattomat vauriot laskutetaan jälkikäteen todellisten kulujen mukaan + järjestelymaksu 90 €.

HUOMAUTUKSET, VALITUKSET JA RIITOJEN RATKAISU

Kaikki vuokrakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua suoraan Hahkialan Kartanolle. Ensisijassa sopimusriidat pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla.

TUPAKOINTI & LÖYTÖTAVARA

Tupakointi ei ole sallittu kohteiden sisätiloissa. Sisällä tupakointi johtaa varauksen keskeytykseen ja sen lisäksi veloitetaan 500 € sakkomaksu. 

Löytötavaroita voi tiedustella Hahkialasta (myynti@hahkiala.com) kaksi viikkoa varauksen päättymisestä. Tämän jälkeen löytötavarat menevät roskiin.

LEMMIKKIELÄINSÄÄNNÖT 

PYYDÄMME HUOMIOIMAAN, ETTÄ LEMMIKKIELÄINSÄÄNNÖT KOSKEVAT AINOASTAAN VILLA HAHKIALAA, PEHTOORILAAN LEMMIKKIELÄIMIEN TUONTI ON KIELLETTY.

LemmikkieläinmaksuLemmikkieläinmaksu: 10 €/vrk/lemmikki ja 50 €/lemmikki/5 vrk tai enemmän.

Toivotamme hyvin käyttäytyvät lemmikit vastuullisten omistajien kanssa tervetulleiksi. Lemmikin tuonnista vuokrauskohteeseen on aina ilmoitettava vuokraajalle varausta tehdessä. Luvatta tuoduista lemmikeistä peritään 50€/lemmikki/vrk lisämaksu, joka tulee maksaa paikan päällä tai vuokraajalla on oikeus keskeyttää varaus ilman erillistä korvausta.

Lemmikkejä ei saa päästää sängyille tai muille huonekaluille ja suosittelemme esim. näyttelyhäkin ottamista mukaan lemmikin nukkumapaikaksi. Mahdolliset aiheutuneet vauriot huonekaluille, tekstiileille tai muille pinnoille (mm. ovet ja lattiat) veloitetaan vuokraajalta (sis. pesula-, materiaali- ja työkulut, joista toimitamme erittelyn vuokraajalle laskun liitteenä). Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan lemmikkieläimen kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamista vahingoista. Koska lemmikkieläimet on sallittuja kohteessa, ei vuokraaja vastaa eläinpölystä aiheutuneista allergia- tms. ongelmista varaajalle.

Alueen lintu- ja riistakannan takia tulee lemmikkieläimet pitää aina kytkettynä vuokrakohteen piha-alueella ja rannassa. Lemmikkieläimen jätökset tulee kerätä ja toimittaa roskasäiliöön. Keräämättä jätetyistä jätöksistä veloitamme 10€/löydetty jätös. Lemmikkien mahdollisesti piha-alueelle aiheuttamista vaurioista (esim. kuopat nurmikossa tai istutusalueilla) veloitetaan korjauksen aiheuttamat työ- ja materiaalikulut. 

Lemmikkieläimen majoittuessa suoritamme lopputarkastuksen yhdessä vuokraajan kanssa avainten luovutuksen yhteydessä. Vuokraaja pidättää oikeuden lähettää vuokralaiselle laskun mahdollisista vaurioista niin irtaimistolle, kohteelle kuin sen ulkoalueelle sekä jätösten keräämisestä jälkikäteen.

PALJUT JA UIMA-ALTAAT

Runsaan veden ja polttopuiden kulutuksen vuoksi kaikenlaiset itse tuodut tai vuokrattavat paljut ja uima-altaat ovat kiellettyjä huvilan pihalla jollei Hahkialan Kartanon kanssa toisin olla sovittu ennakkoon. Luvaton paljun tai uima-altaan käyttö kohteessa johtaa varauksen keskeytykseen ja sen lisäksi veloitetaan 500 € sakkomaksu.

MUUT EHDOT

Vuokrajakson aikana vuokraaja huolehtii talviaikana lumitöistä traktorilla lingottavien kulkuväylien osalta ja kesäaikana nurmikon leikkauksesta ellei toisin sovita. Vuokralainen vastaa kuistilla ja sisätiloissa olevien mahdollisten kukkien kastelusta sekä kuistien, portaiden, patioiden ja polkujen puhdistamisesta, hiekoittamisesta ja liikkuu niillä omalla vastuullaan.

Onkimatojen kaivaminen nurmialueelta on ehdottomasti kielletty 100 euron suuruisen sakkomaksun uhalla.

Mahdollisten todennettavien luonnonilmiöiden tai kolmannesta osapuolesta johtuvien (sähköyhtiö) sähköntoimitushäiriöiden osalta vuokranantaja tai vuokraaja ei ole korvausvelvollinen (esim. loppusiivouksen estyminen).

Avotulen teko on alueella on ehdottomasti kielletty.

Hahkialan Kartano pidättää oikeuden hintojen muutoksiin.